Archive for Februari, 2009

Gerakan Bloger Kebumen

Posted on Februari 4, 2009. Filed under: BELAJAR, jladri, Ngobrol |

Hayooo sedulur kabeh………. gerak kena maning bloger Kebumen.

logo

Dadekena bloger kebumen kaya slogan sing digawe nang kanca-kanca bloger ” Bangga jadi anak Kebumen

Lah mene bisa dibanggakan kaya slogan sing nang nduwur kue kepiwe ? Ayuh….siki uripena maning, bareng-bareng ngramekena, bareng-bareng bangun manig, lan…………..sing penting bisa dibanggakan 😀

Kepriwe carane ? Kue gampang ……………

Mau bengi (malem rebo pon, 3 februari 2009) aku, Imam, karo kang Rohman ngobrol-ngobrol, kepie nek bloger kebumen di gerakena men bisa dibanggakan. Nah….kaya bloger kebumen kan siki singurusi ora pada nang kebumen, dadi, ingsine kue ya……ora informasi tentang kebumen, malah ingsine ake’eh pada nempel iklan, kampanye, lan seteruse………..

Dadi, ayuh………sedulur sing esih manggon nang kebumen, ya melu ngingsi bloge bloger kebumen kue, men ingsine ora kur iklan karo kampanye. 😀 Nek arep nempel iklan ya ora papa, tapi kue nang kolom iklan dewek. Mengko njerone ingsine ya seputar kebumen, artikel, tips-tips, lan seteruse……………

Lah……..nang ngobrol-ngobrol mau bengi. Rencanane bloge bloger kebumen arep ditukokena hostingan nang kang Rohman, lah domaine nang kang Imam. Kira-kira kepiwe mengko sing ngurusi ?

Mbengi aku ngomong karo kang Rohman, kang Imam. Mengko sing ngurusi bloge aku ya ora papa, tapi, kanca-kanca berpartisipasi aktif nang njerone, dadi sing ngisi dudu kur aku, tapi sedulur kabeh. Terserah mengko arep ngisi apa, sing penting kanca-kanca ya melu ngisi, nek saking sibuke ora isa ya……..minimal niliki bloge.

Kira-kira kepiwe, sedulur ………???

Ngesuk di sambung maning.

Iklan
Baca Pos Lengkap | Make a Comment ( 35 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...